Invånardialog – Översiktsplan

Din punkt har sparats, tack för din medverkan!


Din punkt kunde inte sparats, försök igen!


Vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda


1. Välj den plats du vill att kommunen ska utveckla eller bevara och klicka. Om du ritar en yta, rita in minst tre punkter och dubbelklicka för att slutföra ritning. In- och utzoomning gör du genom att klicka på plus- eller minustecknet.

2. Svara på frågorna som visas vid knapptrycket.

3. Spara.


Punkterna är färgsatta efter katergori:

Punkter med svart kant har huvudkategori "Bevara", och punkter med vit kant har huvudkategori "Utveckla"